Wednesday, 7 December 2011

Pengajara Bahasa Cina

Tajuk : Kegunaan Pokok Kelapa
Tarikh : 8.11.2011
Masa :  10:05a.m.-10:35a.m.
Tahun : 4C
Bil Murid : 35 orang


Aktiviti antara guru dengan murid :

1. Guru mempamerkan gambarajah tentang pokok kelapa dan menanya soalan tentang tajuk ini sementara itu murid menjawab soalan yang dikemukakan.
2. Guru menjelaskan kegunaan setiap bahagian pokok kelapa, murid mendengar penjelasan guru.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan kerja tugasan yang diedar oleh guru.
4. Murid-murid bincang bersama-sama dan bekerjasama menyelesaikan kerja tugasan dalam masa yang ditetapkan.
5. Selepas menyiapkan tugasan, murid-murid diminta membentang di hadapan kelas secara bergilir-gilir.

Murid menjawab soalan guru

Murid berbincang dalam kumpulan

Murid membentang di hadapan kelas

No comments:

Post a Comment